Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas
KALME