Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas
Paskaidrojumi lietotājiem
[..]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāŔanai

4th International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region"Konferenci atklāj Daugavpils Universitātes prorektors A. Barševskis


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Ievadvārdus saka DU rektore Z. Ikere


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Uzstājas LZA akadēmiķis, profesors M. Kļaviņs


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


A. Skuja un L. Grīnberga


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Profesors A. Škute iepazīstina ar zoobentosa lomu vides stāvokļa novērtēšanā Jašas upē


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


D. Gruberts stāsta par Daugavas palieņu ezeru hidroloģiju


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Par makrofītu izplatību mazajās upēs ziņo Laura Grīnberga


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Ar pētījumiem par maksteņu Trichoptera izplatību Tumšupē iepazīstina A. Skuja


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Uzstājas I. Bārda


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

[..]

/ [*] [.] ?
KALME