Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas
Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]!10 2 [3] VPP vadītāji
VPP vadītāji A. Andrušaitis (pirmais no kreisās puses ) un M. Kļaviņš (pirmais no labās puses), kā ar LU Zinātņu prorektors prof. I.Muižnieks (pa vidu)

VPP vadītāji

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

/ [*] [.]
KALME