Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

2006. – 2009.
Latvijas ūdeņu vides pētnieki apvienojuši pūliņus, lai noskaidrotu, kā klimata maiņa ietekmēs Latvijas ezerus, upes un Baltijas jūras piekrasti un izstrādātu zinātniski pamatotus ieteikumus adaptācijai un seku mazināšanai.

2012. gada 24. februāris
LU 70. zinātniskā konference, sekcija "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība"
Tēzes>>>
Programma>>>

2010. gada 25. – 27. augusts
Rīgā Latvijas Universitātē notiks starptautisks simpozijs „Integrētās okeāna novērošanas sistēmas un datu bāzes klimata maiņas pētījumiem”
Papildus informācija>>>

2010. gada 9. – 11. augusts
Rīgā notiks starptautiskā XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konference „Hydrology: From Research to Water management” (NORDIC WATER 2010)
Papildus informācija>>>
www.nordicwater-2010.com

2010. gada 14. – 18. jūnijs
Polijā notiks starptautiska BALTEX Pētījumu konference.
Papildus informācija>>>
www.baltex-research.eu

2010. gada 25. – 29. maijs
Ohridā (Maķedonijas Republikā) notiks starptautiska konference “Conference on Water Observation and Information System for Decision Support”
http://www.balwois.com/2010

2010. gada 19. februāris
Latvijas Universitātes 68. zinātniskās konferences sekcijas „Klimata mainība un ūdeņi” sēde notiks š.g. 19.februārī (piektdien) Latvijas Universitātes Muzeja telpās no plkst. 10.00-18.00. Ierašanās un reģistrēšanās plānota no plkst. 9.40-10.00.
19022010_SekcijaKlimatamainiba_udeniDarbakartibaF.pdf

2009. gada 17. novembris
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē plkst 10:00 129. telpā notiks valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” starptautiskās padomdevēju komitejas 3 sēde.

2009. gada 16. novembris
Notiks starptautiskās BALTEX programmas seminārs „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi un tās iedarbība Baltijas jūras baseina dienviddaļā„
Tajā Valsts Pētījumu Programma „Kalme” atskaitīsies par četru gadu darba rezultātiem. Semināra laikā notiks arī IZM VPP Pārraudzības padomes un VPP KALME Starptautiskās Padomdevēju sēdes.
Seminārs notiks Latvijas Universitātes Mazajā Aulā, plkst. 13:00.
Papildus informācija>>>

2009. gada 15. - 17. novembris
Stokholmā notiks starptautiska konference “Coping with Uncertainty - A Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region”
Papildus informācija>>>

2009. gada 6. novembris
Briselē notiks starptautiska konference “European Water Management and the Implementation of the EU Floods Directive”
Papildus informācija>>>

2009. gada 23. oktobris
Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) un Vides ministrija organizē starptautisko konferenci “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”. Konference notiks Vides ministrijas ēkā Peldu ielā 25, plkst.9:00.
Konference tiek organizēta jau trešo gadu. Šī gada konferences tēma ir “Izglītība un zinātne klimata pārmaiņu novēršanai”. Konference ir orientēta uz jaunu zinātniski - pētniecisko rezultātu, tradicionālu un inovatīvu mācību un studiju metožu, starptautiskās sadarbības pieredzes un sabiedrības iesaistīšanas vides aktivitātēs prezentēšanu ilgtspējīgas attīstības un vides izglītības un zinātnes jomā.
Papildus informācija>>>

2009. gada septembris
Izglītības un Zinātnes Ministrija ir izsludinājusi pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu EIROPAS REĢIONĀLAS ATTĪSTĪBAS FONDA aktivitātē “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.
Aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši prioritārajiem zinātnes virzieniem, t. sk. vides zinātnē (klimata maiņas reģionālā ietekme uz ūdeņu ekosistēmām un adaptācija, Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu vides ilgtspējīga apsaimniekošana un aizsardzība). Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 41 957 399 latu. Viena projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 70280 – 491 962 Ls robežās.
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2009.g. 14. decembris. Uzsaukums publicēts http://esfondi.izm.gov.lv/1385.html
2009. gada 30. oktobrī IZM organizē bezmaksas informatīvo semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu; jāpiesakās līdz 26. oktobrim, sūtot e-pastu uz adresi:esf@izm.gov.lv

2009. gada jūnijs
Iznācis CIRCLE “Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe” informatīvais biļetens, kurā apkopota informācija par 2009. gada 17.-18. jūnijā Budapeštā notikušo pirmo starptautisko semināru par klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijām “1st International CIRCLE Workshop on Climate Change Adaptation”.
Informatīvais biļetens>>>

2009. gada 22. maijs
Valsts pētījumu programma „Klimata mainības ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi ” sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru un biedrību „Baltijas Vides Forums” aicina visus interesentus uz diskusiju par Ventas, Gaujas, Daugavas un Lielupes upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu saturu piemērošanās klimata mainībai kontekstā.
Diskusija notiks Vides ministrijas 101. telpā, sākums plkst. 13:00
Papildus informācija>>>

2009. gada 25. – 28. maijs.
Šcecinā, Polijā notiks starptautiskā konference " International Conference Climate Change: The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region".
http://www.baltex-research.eu/SZC2009/index.html>>>

2009. gada 4. – 8. maijs.
Zviedrijā (Lundā ) notiks starptautisks seminārs “21st Century Challenges for Regional Climate Research”.
http://www.baltex-research.eu/RCM2009/index.html>>>

2009. gada 19.-24. aprīlis
Vīnē, Austrijā notika Eiropas Zemes zinātņu apvienības (European Geosciences Union - EGU) Ģenerālā asambleja. Tajā piedalījās vairāki VPP KALME 1. darba paketes ”Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu” zinātnieki.
Papildus Informācija>>>

2009. g 20. februāris
Latvijas Universitātes 67. zinātniskās konferences ietvaros LU Mazajā Aulā notiks sekcijas „Klimata mainība un ūdeņi” sēde
Darba kārtība >>>
Visi materiāli >>>
Fotoalbums >>>

2008. gada 26. septembris
Pirmā kopīgā starpministriju un ekspertu darba grupu sēde par piemērošanos (adaptāciju) klimata pārmaiņām notiks plkst.13:00 Vides ministrijā, Peldu ielā 25, zālē - 409.telpā, 4.stāvā.
Sēdes Darba kārtībā paredzēta iepazīstināšana (prezentācijas) ar zinātnisko argumentāciju par klimata pārmaiņām un piemērošanās politikas nepieciešamību, adaptācijas politikas uzstādījumiem, praksi starptautiskajā, Eiropas Savienības un Latvijas līmenī; diskusija un viedokļu apmaiņa.

2008. gada septembris
Ar LR Vides ministrijas rīkojumu 18.09.2008. ir izveidota darba grupa saistībā ar piemērošanos (adaptāciju) klimata pārmaiņām. Darba grupas vadītājs ir M. Kļaviņš Darba grupas vadītāja vietniece ir A. Briede. Ekspertu darbu grupa izstrādās prioritāros rīcības virzienus, kādos nepieciešams veikt pētījumus piemērošanās (adaptācijas) klimata pārmaiņu jomā, kā uzlabot nepieciešamo nodrošinājumu ar datiem, to interpretāciju, kā arī sniegs priekšlikumus koncepcijas par piemērošanos(adaptāciju) izstrādei.
VIDM 18.09.2008 rīkojums nr 290 >>>

2008. gada 21. oktobris
Norčepingā (Zviedrija) notiks seminārs “Can we save the Baltic Sea? Eutrophication in future climate”.
Papildus informācija >>>

2008. gada 2. un 3. oktobris
Notiks 2. Starptautiskā konference par ilgtspējīgu attīstību „Taupīsim enerģiju – Palīdzēsim klimatam”. Konferences norises vieta: Jūrmala, viesnīca „Baltic Beach Hotel”
Ielūgums >>>
Reģistrācijas forma >>>

2008. gada 20. jūnijs
Noslēdzies programmas BONUS Plus ietvaros izsludinātais Baltijas jūras pētniecības projektu konkurss. Ņemot vērā ekspertu vērtējumus Bonus Programmas Vadības komiteja pieņēma lēmumu finansēšanai rekomendēt 16 no iesniegtajiem projektiem. Sīkāka informācija par projekta konkursa rezultātiem atrodama programmas BONUS mājas lapā:
www.bonusportal.org >>>

2008. gada aprīlis
Pārskats par Valsts pētījumu programmas ”Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” 2. etapa izpildi angļu valodā
Papildus informācija >>>

2008. gada 7. - 9. maijs
Daugavpils Universitātē notiks valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” starptautiskās padomdevēju komitejas 2 sēde.
Papildus informācija >>>
Karte >>>
Protokols >>>
Fotogalerija >>>
Prezentācijas >>>

2008. gada 2. aprīlis
VPP „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” (KALME) dāvina vidusskolām grāmatu par klimata mainību un globālo sasilšanu.
Plašāka informācija >>>

2008.g. marts
VPP DP zinātniekiem pieejams "Modelling helpdesk"- datu analīzes un modelēšanas atbalsts. To organizē 1DP piektdienās no plkst. 16:15 līdz 18:00 LU FMF Zeļļu iela 8. Papildus informācija pa tālr.:67033782

2008. g. 7.marts
Notiks seminārs "Mūsdienu un nākotnes klimats: temperatūras un nokrišņu datu rindu sagatavošana". Semināra norises vieta: LU FMF Zeļļu iela 8, 233. auditorija, plkst. 16:15

2008. g. februāris
Darba piedāvājums BONUS programmā.
http://www.bonusportal.org/ >>>
Papildus informācija >>>

24.01.2008. laikraksts DIENA publicējis rakstu „Vai Latvijā būs tikai rudens un pavasaris?” par klimata pārmaiņu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu:
Raksts ietver intervijas ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem, to skaitā arī ar VPP KALME 5. darba paketes vadītāju, Latvijas Hidroekoloģijas institūta direktoru J.Aigaru un 4. darba paketes vadītāju, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesoru Gunti Eberhardu. Par klimata pārmaiņām Baltijas jūras telpā intervēts arī Hamburgas Universitātes Meteoroloģijas institūta profesors Hans fon Štorhs.
Papildus informācija >>>

Izdevniecība Springer-Verlag ir izdevusi grāmatu „Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin”.
Pie tās strādājuši vairāk kā 80 zinātnieki no 13 Baltijas jūras reģiona valstīm profesora Hana von Storcha vadībā. Papildus informācija:
http://www.gkss.de/index_e.html >>>
http://www.baltex-research.eu/BACC >>>
http://www.helcom.fi/press_office/news_baltic/en_GB/BalticNews8225552/ >>>
http://www.springer.com/geosciences/meteorology/book/978-3-540-72785-9 >>>

2008. gada 29. janvārī plkst. 18:00
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā ielūdz uz diskusiju par klimata izmaiņām un atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Diskusija notiks Ziemeļu Ministru padomes biroja telpās Marijas ielā 13/3, Rīgā. Tajā piedalīsies LR Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras speciālistes Lita Lizuma un Tatjana Koļcova, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesore Agrita Briede, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore Dagnija Blumberga.
Papildus informācija >>>

Eiropas saldūdens pētījumu 5. simpozija (SEFS5) referātu materiāli
ir atrodami mājas lapā: http://www.effsonline.org/index/sefs/sefs5/papers
Papildus informācija >>>

2008. g 7.,8 . februāris
Londonā notiks konference „Dzīvojot klimata pārmaiņās: vai ir šķēršļi adaptācijai?”
Papildus informācija >>>

2008. g 22. februāris
Latvijas Universitātes 66. zinātniskās konferences ietvaros 2008.g. LU Mazajā Aulā notiks sekcijas „Klimata mainība un ūdeņi” sēde
Papildus informācija >>>
Konferences materiāli >>>
Prezentācijas >>>
Fotogalerija>>>

2008. g 15. janvāris
Referātu kopsavilkumu iesūtīšanas termiņš LU 66. zinātniskās konferences sekcijas „Klimata mainība un ūdeņi” tēžu krājumam

2008. g 19.-23. maijs
Spānijā, Gijonā notiks starptautisks zinātnisks simpozijs „Effects of Climate Change on the World“s Oceans”
Papildus informācija >>>

2007. g. oktobris
Iznācis pirmais zinātnisko rakstu krājums par klimata pārmaiņām Latvijā
Papildus informācija >>>

2007.gada 27.-28. septembrī
Līdzdalība „EurAqua vadības padomes 29.sanāksmē” (EurAqua Management Board Meeting 29) Tallinā.
Papildus informācija >>>

2007. g. 17. septembris
BONUS Plus programmā ir izsludināts pētniecības projektu konkurss
Brošūra >>>
Konkurss >>>

2007. g. 17. septembrī
Helsinkos darbu sāk Starptautiskās Jūras Pētījumu Padomes (ICES) gadskārtējā zinātniskā konference. Konferencē liela uzmanība tiks pievērsta klimata maiņas problēmām. Īpašā sesijā, kuru vada Latvijas VPP “KALME” līdzvadītājs A.Andrušaitis, tiks diskutēts par Baltijas jūras ekosistēmas aizsardzību.
Papildus informācija >>>

2007. g. 9. septembris
Darba piedāvājums BONUS programmā.
Papildus informācija >>>

2007 gada 3. – 6. septembrī Helsinkos notika 3. konference „Climate and Waters”.
Konferenci atklāja WMO ģenerālsekretārs, Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministre, bet ievadvārdus teica ES Komisijas un Somijas vides institūta pārstāvji. Konferencē piedalījās 50 valstu pārstāvji, bet Latviju ar ziņojumiem par veikto pētījumu rezultātiem pārstāvēja Pētījumu programmas dalībnieki prof. M.Kļaviņš, doc. E.Apsīte un doktorante A.Bakute. Četru konferences darba dienu laikā tika aplūkoti jautājumi, kas saistījās ar klimata pārmaiņu ietekmi uz hidroloģiskajiem ekstrēmiem – plūdiem un sausumu, konstatētajām hidroloģiskā cikla izmaiņām – ietekmi uz ūdeņu resursiem. Liela vērība tika pievēsta ekstremālo parādību modelēšanai un adaptācijas pieeju izstrādei. Konferences noslēgumā tika pieņemta deklarācija, kas ar WMO un IAHS starpniecību tiks izplatīta par klimata pārmaiņu ietekmju būtiskumu un nepieciešamību no vienas puses, padziļināt pētījumus, bet no otras puses, nodrošināt rīcību negatīvo ietekmju mazināšanai.

2007. g. 11., 12. maijā
Rīgā notika valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” starptautiskās padomdevēju komitejas 1 sēde. Padomdevēju komitejas sastāvā ir iekļauti vadoši Igaunijas, Vācijas, Somijas un Nīderlandes zinātnieki, kā arī LR Vides ministrijas pārstāvji. Tās uzdevums ir, izvērtējot Latvijas vides zinātnieku veikumu Eiropas kontekstā, sagatavot ieteikumus pētījumu pilnveidošanai un attīstībai.
Papildus informācija >>>

2007. g. 10. - 12. maijā
Rīgā notiks starptautiska konference „Climate Change and Waters”, kas notiks sadarbībā ar INTERREG IIIB projektu ASTRA, piedaloties ne tikai Baltijas reģiona zinātniekiem, bet arī pašvaldību pārstāvjiem un lēmumpieņēmējiem. Konferences mērķis būs iepazīties ar Baltijas reģionā notiekošajiem pētījumiem un praktiskajām rīcībām par klimata mainības raksturu, klimata politiku un nepieciešamajām rīcībām, lai samazinātu tās negatīvās sekas.
Papildus informācija >>>

2007. g. 25. – 27. aprīlis 4th International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region"
sesijas „Climate Change and Biological Diversity”, „Lake & River Ecosystems”, DU.
Papildus informācija >>>

2007. g. 1. aprīlis Referātu kopsavilkumu iesniegšanas termiņš
4th International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region", sesijām „Climate Change and Biological Diversity”, „Lake & River Ecosystems”, DU.
Papildus informācija >>>

2007. gada 16. martā
LINDA EGLĪTE aizstāvēja promocijas darbu „Humusvielas, to mijiedarbība ar augsni veidojošiem komponentiem un humusvielu imobilizācija” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai

2007. g. 7. martā Eiropas zinātnes fonda jūras padome
(Marine Board, European Science Foundation) publicējusi ziņojuma "Klimata maiņas ietekme uz Eiropas jūras un piekrastes vidi" (Climate Change Impacts on the European Marine and CoastalEnvironment).
Papildus informācija >>>

2. etapā papildus plānots pētīt arī klimata maiņas ietekmi uz noteces ekstrēmu:
plūdu un sausuma periodu un režīmu, noskaidrot šo parādību ietekmi uz palieņu ekosistēmām Daugavas vidusteces palienēs (9. darba pakete). Pētījumus vadīs Daugavpils universitātes profesors A. Škute.
Papildus informācija >>>

2007.g. 9. februārī
ir noslēgts līgums ar Latvijas Zinātņu Padomi par VPP „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” 2. etapa realizāciju 2007. gadā.
Papildus informācija >>>

Saistībā ar VPP „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” darba uzsākšanu
Latvijas Universitātes 65. Zinātniskās konferences ietvaros 2007.g. 6. februārī LU Mazajā Aulā notika sekcija „Klimata mainība un Latvijas ūdeņi”. Sekcijas sēdes dalībnieki iepazinās ar 19 referātiem un 15 stendu ziņojumiem par Latvijā veiktajiem pētījumiem.
Papildus informācija >>>

2006.g. 10. novembrī
notika VPP „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās lielākā daļa 1. etapa izpildē iesaistīto zinātnieku. Programmas vadītāji M. Kļaviņš un A. Andrušaitis iepazīstināja ar etapa īstenošanas praktiskajiem jautājumiem. Programmai sekmīgu darbību novēlēja LU zinātņu prorektors, profesors Indriķis Muižnieks. Darba pakešu vadītāji U.Bethers, V. Jansons, G. Spriņģe, G. Eberhards, J. Aigars, A. Ikauniece un K. Āboliņa informēja par katras DP uzdevumiem un konkrētajiem darba plāniem 1. etapam. Sanāksmes dalībnieki apsprieda darba pakešu savstarpējās sadarbības jautājumus.

2006.g. 30. oktobrī
noslēdzot līgumu ar Latvijas Zinātņu Padomi VPP „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” uzsākusi darbu. Programma tiks realizēta 2006.-2009.g. 4 etapos.
Papildus informācija >>>

Jaunākie informatīvie izdevumi:

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
Working Group I Report "The Physical Science Basis" (SUMMARY FOR POLICYMAKERS)
Papildus informācija >>>
Working Group II Report "Impacts, Adaptation and Vulnerability" (SUMMARY FOR POLICYMAKERS)
Papildus informācija >>>
Working Group III Report "Mitigation of Climate Change" (SUMMARY FOR POLICYMAKERS)
Papildus informācija >>>

Ar šiem izdevumiem varat iepazīties arī VPP “Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” birojā:

Marine and Coastal Dimension of Climate Change in Europe. A report to the European Water Directors. European Communities, 2006
Papildus informācija >>>

Climate change and water adaptation issues. EEA Technical report No2/2007. EEA, Copenhagen, 2007
Papildus informācija >>>

Climate Change and the European Water Dimension. A report to European water directors. European Communities, 2005
Papildus informācija >>>

Adaptation to climate change. What needs to happen next? Report of workshop in the UK EU Presidency, London, November 2005. Environment Agency, 2006
Papildus informācija >>>

Climate change impacts on the water cycle, resources and quality, Workshop 25-26 September 2006, Scientific and policy report. European Communities, 2006
Papildus informācija >>>

KALME