Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

Latvijas Zinātnes padome
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV - 1050
Tālrunis: +3717225164, tālrunis/fakss: +3717223211, http://www.lzp.lv

Latvijas Universitāte
Adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV - 1586
Tālrunis: +3717034301, fakss: +3717225039, http://www.lu.lv

Latvijas Universitātes aģentūra LU Bioloģijas institūts
Adrese: Miera iela 3, Salaspils, LV - 2169
Tālrunis: +3717944988, fakss: +3717944986, http://www.lubi.edu.lv

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: +3713005633, fakss: +3713005685, http://www.llu.lv

APP Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Adrese: Daugavgrīvas iela 8, Rīga, LV - 1048
Tālrunis: +3717610851, fakss: +3717601995, http://www.lhei.lv/lv

V/A Latvijas zivju resursu aģentūra
Adrese: Daugavgrīvas 8, Rīga, LV - 1048
Tālrunis: +3717612409, fakss: +3717616946,http://www.lzra.gov.lv/

Daugavpils Universitāte
Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV - 5400
Tālrunis: +3715425297, fakss: +3715422890, http://dau.lv

KALME